Familieforhold

Vi udarbejder alle former for dokumenter, som er tilknyttet famlielivet, fra ægtepagter over testamenter til samejeoverenskomster ved større køb, så som familiens bolig, men også båd, sommerhus og virksomhed.

Og vi bistår også under den svære tid, hvor samlivet ikke holder længere, og lægger en strategi for det videre forløb, når samværsaftaler ikke overholdes, så børnenes tarv bliver tilgodeset.

Hovedvægten i kontoret ligger på civile sager.

Jeg repræsenterer i visse sagstyper begge sider eksempelvis lejesager, mens jeg i andre alene repræsenterer den ene side, eksempelvis trafikskadesager, hvor klienten følges i mange år. Dertil kommer fogedsager, der traditionelt afsluttes ret hurtigt.

Sidst opdateret 1.2.2018