Strafferet

Straffesager har altid været en fast del af retsikkerhedsområdet i kontoret, og omfatter bistand i alle straffesagens led, fra efterforskning, tvangsindgreb og beslaglæggelse over varetægtsfængsling, forlængelse og isolation, til afsoningen, og hvorledes den afvikles, herunder for indsatte med behandlingsdomme.

Ofrene får også hjælp og støtte, når jeg træder ind som bistandsadvokat, ligesom barnet altid møder en tryg og  kærlig person i forbindelse med videoafhøringer.